Nyky-Kiinan yhteiskunnalliset ja poliittiset olot 2008

Kurssilla käsitellään kiinalaista yhteiskuntaa mikro -ja makrotasojen vuorovaikutuksen näkökulmasta, eli yhteiskunnallisia ilmiöitä pyritään valottamaan paitsi käsittelemällä poliittisia ja kulttuurisia rakenteita, myös sitä miten niiden vaikutus näkyy ihmisten arjessa. Merkittävyytensä vuoksi kokonaiskuvaa kiinalaisesta yhteiskunnasta hahmotellaan mm. yhden lapsen politiikan, kommunistisen puolueen, nationalismin, talouskasvun, tuloerojen ja ympäristön saastumisen kautta.

Kurssiohjelma

Ma 18.8. Poliittinen elämä
- Kurssin keskeiset käsitteet, kompassimalli yhteiskunnallisen analyysin apuna
- Kiinan poliittinen järjestelmä ja sen tulevaisuus
- Artikkeli: Mattlin, Mikael (2005): Yksipuoluejärjestelmän sisäänrakennettu jähmeys ja muutoksen ongelma, teoksessa Asikainen, Raisa & Vuori, Juha (toim.)(2005): Kiinan yhteiskunta muutoksessa, Gaudeamus, 244–263
- linkkejä: Kiinan perustuslaki, valtionhallinnon rakenne , Government White Papers

Ke 20.8. Perhe poliittisena yksikkönä
- "Poliittisen" rajakäynti: yksilön määräysvalta
- Yksilön ja yhteiskunnan suhde
- Yhden lapsen politiikka
- Artikkeli: White, Tyrene (2005): Domination, Resistance and Accommondation in China's One-Child Campaign, teoksessa Perry, Elizabeth & Selden, Mark (eds.)(2005): Chinese Society. Change, Conflict and Resistance, Routledge, 182–202

To 21.8. Historian poliittisuus
- Suhtautuminen "kansalliseen" historiaan, historian opetus kouluissa
- Historia-tulevaisuus -akseli yksilön maailmankuvassa
- Nationalismi tänään
- Artikkeli: Duara, Presenjit (1996): De-Constructing the Chinese Nation, in Unger, Jonathan (ed.)(1996): Chinese Nationalism, M.E.Sharpe, 31–55

Ma 25.8. Kulttuuri ja maailmankuva
- Konfutselaisuuden uusi tuleminen
- Kulttuurin politisointi, kulttuuri identitettipolitiikan osana
- Arvot, ideologiat ja poliittinen järjestelmä
- Artikkeli: Stockman, Norman (2003): Individual and Society in China, in Stockman, Norman (1996): Understanding Chinese Society, Polity Press, 69–92

Ke 27.8. Talous ja politiikka
- Talouskasvun yhteiskunnalliset vaikutukset
- Taloudellinen eriarvoisuus
- Talouskasvun rajat
- Artikkeli: Asian Development Bank (2008): Asian Development Outlook 2008, Economic Trends and Prospects in Developing Asia, People's Republic of China
- linkkejä: China Stock Markets Web, the People's Bank of China

To 28.8. Ympäristöpolitiikka
- Saastuminen, suhtautuminen ympäristöuhkiin
- Ympäristö, energiapolitiikka ja talouskasvu
- Kaupungistuminen
- Artikkeli: Economy, Elizabeth (2007): The Great Leap Backward?, Foreign Affairs

Ma 1.9. Kiina ja maailma
- Globalisaatio: sisäisen ja ulkoisen rajan hämärtyminen
- Sisäpoliittisen tilanteen vaikutus ulkosuhteisiin
- Kiinan globaalin painoarvon kasvu: valta ja vastuu
- Artikkeli: Ikenberry, John (2008): The Rise of China and the Future of the West, Foreign Affairs, vol.87, no.1, 23–37
- linkkejä: China's Rise: Challenges and Opportunities-kirja (luettavissa netissä)

Ke 3.9. klo 17-20 tentti
Huom. tentteihin täytyy ilmoittautua etukäteen Avoimen yliopiston tenttipalvelussa.

Opettaja: VTM Elina Sinkkonen, puh. 09 191 24520, elina.sinkkonen(ät)helsinki.fi

Paikka ja aika
sali 15, Yliopiston päärakennus, uusi puoli, Fabianinkatu 33, paitsi 18.8., 20.8. ja 1.9. sali 14, Yliopiston päärakennus, uusi puoli, Fabianinkatu 33
Kaikki luennot klo 17.00 – 19.30

Muut käytännön asiat, uusintatentit jne. ks. Avoin yliopisto

Suoritusvaatimukset

1) Luennot

2) Tentti (3 op)
- Luentomateriaali
- Kurssilla käsiteltävät artikkelit: opettaja ilmoittaa kuhunkin artikkeliin liittyvät lukemista ohjaavat kysymykset ennen artikkelin lukemista. Lista mahdollisista tenttiin tulevista kysymyksistä jaetaan opiskelijoille viimeisellä luentokerralla. Listalta tenttikysymyksiksi tulee 4 kysymystä, joista kolmeen tulee vastata. Ryhmäkoosta riippuen artikkelit joko jaetaan kurssin alussa, tai ne on mahdollista kopioida opettajalta.

3) Essee (2 op)
- Opiskelija valitsee jonkin luennon teemaan liittyvän itseään kiinnostavan spesifimmän aiheen, jota käsitellään tapauksena yleisemmästä teemasta.
- Pituus 8-10 sivua viitteineen
- Akateeminen viittauskäytäntö ks. esim. The Chicago Manual of Style tai valtio-opin laitoksen tutkielmanteon tukisivut, kohta Lähteet
- Kurssilla jaettuja materiaaleja saa käyttää apuna
- Näkökulman valitseminen käsiteltävään asiaan tärkeää
- Palautuspäivä 17.9. (myöhempi palautusaika neuvoteltavissa)

© 2008 Elina Sinkkonen