Kiinan ulkopolitiikka 2009

Jos haluaa ymmärtää 2000-luvun maailmanpolitiikkaa, Kiinaa ei voi sivuuttaa. Kiina vaikuttaa tavalla tai toisella lähes kaikkeen massiivisen kokonsa ja kasvavan vaikutusvaltansa takia. Se, millaisessa maailmassa elämme 20 vuoden kuluttua, riippuu pitkälti Kiinasta. Millainen on Kiinan uusi maailma ja kuinka se näkee oman asemansa globaalissa järjestelmässä? Entä miten muut maat suhtautuvat nousevaan Kiinaan?

Kurssi tuo esille Kiinan ulkopolitiikan nykytrendejä historiallista perspektiiviä unohtamatta. Tavoitteena on havainnollistaa sisäpolitiikan ja ulkopolitiikan keskinäistä suhdetta sekä taloudellisten ja poliittisten kysymysten keskinäisriippuvuutta. Tärkeitä teemoja ovat esimerkiksi Kiinan uhka-teoria, Kiinan ja Japanin suhteet, Kiinan ja Intian suhteet, Kiinan suhteet EU:n ja USA:n kanssa, Taiwanin kysymys ja Tiibet länsimaiden ja Kiinan suhteissa, Kiina ja globalisaatio, kauppasuhteet ja WTO, energiaturvallisuus ja Kiinan toimet Afrikassa sekä ihmisoikeuksien erilaiset määritelmät.

Kurssimateriaalina on luentojen lisäksi tuoreita artikkeleja, joista keskustellaan yhdessä. 5 opintopisteen saamisen vaaditaan tenttiin osallistumisen lisäksi 2 opintopisteen laajuinen essee oman mielenkiinnon perusteella valitusta aiheesta.  

Ilmoittautuminen Avoimen yliopiston palvelussa

Kurssin aikataulu

Aika
ma, ti ja to 25.5.-28.5. sekä ma 1.6. ja ma, ti ja to 8.6.-11.6.09 klo 17.00-19.30

Paikka
sali 2, Unioninkatu 40 (ent. Metsätalo), paitsi 8.6. sali 6, Unioninkatu 40 (ent. Metsätalo)

Opettaja
VTM Elina Sinkkonen, puh. 09 191 24520, elina.sinkkonen(ät)helsinki.fi

ma 25.5. Ulkopolitiikan sisäpoliittiset rakennuspalikat

1. Kansallinen identiteetti ja Kiinan ulkopolitiikka 17.00-18.15
- Zhao, Suisheng (2000): Chinese Nationalism and Its International Orientations, Political Science Quarterly, vol.115, no.1

2. Kommunistisen puolueen ulkopolitiikan peruslinjat 18.30-19.30
-Blanchard, Jean-Marc F. & Guo, Suijian (2008): “Harmonious World” and China’s New Foreign Policy in “Harmonious World” and China’s New Foreign Policy, Lexington Books (materiaali jaetaan luennolla)

- linkkejä: Government White Papers
Constitution of the People's Republic of China
PRC Government Structure

ti 26.5. Kiina ja kansainvälinen turvallisuus

1. Kiinan uhka -teoria 17.00-18.15
- teksti: Ikenberry, John (2008): The Rise of China and the Future of the West, Foreign Affairs, vol.87, no.1, 23–37
-
linkkejä: Pentagon's annual report to congress on China's military power (2008)
SinoDefence.com

2. Turvallisuuspoliittinen katsaus 18.30-19.30
- Taiwan ja Pohjois-Korea
- teksti: Robert S. Ross (2006): Comparative Deterrence – The Taiwan Strait and the Korean Peninsula, in New Directions in the Study of China’s Foreign Policy, edited by Alastair Ian Johnston and Robert S. Ross
- linkkejä: Shanghai Cooperation Organization

to 28.5. Talous ja ulkopolitiikka

- teksti: Asian Development Bank (2009): Asian Development Outlook 2009, Economic Trends and Prospects in Developing Asia, People's Republic of China,
- linkkejä: China Stock Markets Web, the People's Bank of China
China trade extra (headlines on current trade topics)

ma 1.6. Energia ja ihmisoikeudet

1. Energia ja ulkopolitiikka 17.00-18.15
- Kiina ja Afrikka
- teksti: Charlese Ziegler (2006): The Energy Factor in China’s Foreign Policy, Journal of Chinese Political Science, vol.11, no.1
- linkkejä: Sino-African Summit, Forum on China-Africa Cooperation, China-Africa Business Council , Transparency International

2. Ihmisoikeudet ja ulkopolitiikka 18.30-19.30
- Tiibet
- teksti: Zhu, Yuchao & Blachford, Dongyan (2005): Ethnic minority issues in China’s foreign policy: perspectives and implications, The Pacific Review, vol.18, no.2
- linkkejä: UN Human Rights Council

ma 8.6. Kiina, EU ja USA

1.Kiinan ja EU:n suhteet 17.00-18.15
- teksti (materiaali jaetaan luennolla): Balme, Brian (2008): A European Strategy Towards China? The Limits of Integration in Foreign Policy Making, in Balme, Richard and Bridges, Brian (2008): Europe-Asia Relations: Building Multilateralisms

2.Kiinan ja USA:n suhteet 18.30-19.30

ti 9.6. Kiina ja Intia, Kiina ja kansainväliset organisaatiot

1. Kiinan ja Intian suhteet 17.00-18.15
2. Kiina kansainvälisissä organisaatioissa 18.30-19.30
- linkkejä: ASEAN, UN Security Council

to 11.6. Kiinan ja Japanin suhteet

- teksti: Qiu, Jin (2006): The Politics of History and Historical Memory in China-Japan relations, Journal of Chinese Political Science, vol.11, no.1, 25-53 (NB Helsingin yliopiston e-tietokannassa nimellä Chinese Journal of Political Science)

Suoritusvaatimukset

1) Luennot

2) Tentti (3 op)
- Luentomateriaali
- Kurssilla käsiteltävät artikkelit: opettaja ilmoittaa kuhunkin artikkeliin liittyvät lukemista ohjaavat kysymykset ennen artikkelin lukemista. Lista mahdollisista tenttiin tulevista kysymyksistä jaetaan opiskelijoille viimeisellä luentokerralla. Listalta tenttikysymyksiksi tulee 4 kysymystä, joista kolmeen tulee vastata. Ryhmäkoosta riippuen artikkelit joko jaetaan kurssin alussa, tai ne on mahdollista kopioida opettajalta.

3) Essee (2 op)

- Opiskelija valitsee jonkin luennon teemaan liittyvän itseään kiinnostavan spesifimmän aiheen, jota käsitellään tapauksena yleisemmästä teemasta.
- Pituus n. 10 sivua viitteineen (Times new roman, fontti 12, 1,5 riviväli), jokainen poissaolo kurssikerralta pidentää esseetä 2 sivulla
- Akateeminen viittauskäytäntö ks. esim. The Chicago Manual of Style tai valtio-opin laitoksen tutkielmanteon tukisivut, kohta Lähteet
- Kurssilla jaettuja materiaaleja saa käyttää apuna
- Näkökulman valitseminen käsiteltävään asiaan tärkeää. Kiinnitä huomiota myös aiheen rajaukseen.
- huomioi materiaalien hankkimisessa että Opiskelijakirjasto on suljettuna 15.6.-9.8.2009
- Palautus viimeistään ma 29.6.2009. Essee palautetaan paperiversiona Avoimen yliopiston palautuslaatikkoon tai asiakaspalveluun (Kauppakeskus Kluuvi, Kluuvikatu 7, 3. krs)

© 2009 Elina Sinkkonen