Teaching

Teaching certificate (University of Helsinki): University pedagogy I and II, 15.9.2014-16.3.2015, 10 cr with grade excellent (5/5)

Courses

Spring 2015Introduction to Chinese Economy, University of Helsinki, Open University
Home page

Autumn 2014, Methodological Issues in Chinese and Japanese Studies, University of Helsinki
Home page

This course informs students about methodological issues related to studying China and Japan in humanities and social sciences and provides students with basic tools to evaluate research done by professional academics. It discusses different research strategies associated with studying China and Japan both generally and specifically with examples of existing research conducted on China and Japan. Issues covered include qualitative and quantitative methods in Asian studies, types of research designs, using Chinese and Japanese language skills in research, fieldwork strategies and finding research materials. Lectures are given by researchers from University of Helsinki and the Finnish Institute of International Affairs. Course assessment is done based on course work and final exam, to which the responsible teacher will also provide additional texts on research methodology. This course is recommended for students about to conduct their own research project preferably on the postgraduate level (syventävät opinnot maisteritasolla).

Spring 2014, Kiinan yhteiskunta ja politiikka, University of Helsinki, Open University
Home page

Kurssi käsittelee nyky-Kiinan yhteiskunnallista todellisuutta sekä sisä -ja ulkopolitiikkaa. Kurssilla perehdytään Kiinan poliittiseen järjestelmään ja ulkopolitiikan rakentumisen peruspilareihin. Tavoitteena on havainnollistaa sisäpolitiikan ja ulkopolitiikan keskinäistä suhdetta sekä taloudellisten ja poliittisten kysymysten keskinäisriippuvuutta. Kurssilla käsitellään myös Kiinan kasvavaa merkitystä kansainvälisessä järjestelmässä ja vaikutusvallan kasvun moninaisia seurauksia. Lisäksi kurssi antaa perustiedot Kiinan nykytilanteen ja tulevan kehityksen kannalta keskeisistä sisäpoliittisista prosesseista kuten kasvavasta yhteiskunnallisesta eriarvoisuudesta, ympäristön saastumisesta, väestörakenteen kehityksestä ja naisten toimintamahdollisuuksista. 

Summer 2010, China and Japan in World Politics, University of Helsinki, Open University
Home page

If one wants to understand 21st century world politics, East Asia cannot be ignored. The positions of China and Japan in the international system are in constant change: Nowadays it is hard to find an issue in which China would not be important because of its mere size and growing influence. Japan for its part is a significant economic player and has been skilful in soft power issues such as cultural importing. How does the changing power balance in East Asia affect the way these countries see themselves as part of the global system? What kind of foreign policy do they want to carry out?

This course introduces current trends of Chinese and Japanese foreign policy without forgetting the historical perspective. The central aim of the course is to illustrate the interdependence of domestic and foreign politics and economic and political issues. China and Japan are presented in comparative perspective through thematic entities, but comparative approach is not restricted to analysing differences and similarities between the countries. The global context is taken into account all along.

Summer 2009
, Kiinan ulkopolitiikka (China's Foreign Policy), University of Helsinki, Open University
Kotisivu

Jos haluaa ymmärtää 2000-luvun maailmanpolitiikkaa, Kiinaa ei voi sivuuttaa. Kiina vaikuttaa tavalla tai toisella lähes kaikkeen massiivisen kokonsa ja kasvavan vaikutusvaltansa takia. Se, millaisessa maailmassa elämme 20 vuoden kuluttua, riippuu pitkälti Kiinasta. Millainen on Kiinan uusi maailma ja kuinka se näkee oman asemansa globaalissa järjestelmässä? Entä miten muut maat suhtautuvat nousevaan Kiinaan?

Kurssi tuo esille Kiinan ulkopolitiikan nykytrendejä historiallista perspektiiviä unohtamatta. Tavoitteena on havainnollistaa sisäpolitiikan ja ulkopolitiikan keskinäistä suhdetta sekä taloudellisten ja poliittisten kysymysten keskinäisriippuvuutta. Tärkeitä teemoja ovat esimerkiksi Kiinan uhka-teoria, Kiinan ja Japanin suhteet, Kiinan ja Intian suhteet, Kiinan suhteet EU:n ja USA:n kanssa, Taiwanin kysymys ja Tiibet länsimaiden ja Kiinan suhteissa, Kiina ja globalisaatio, kauppasuhteet ja WTO, energiaturvallisuus ja Kiinan toimet Afrikassa sekä ihmisoikeuksien erilaiset määritelmät.

Spring 2009
, Contemporary Perspectives on China’s Foreign Policy, University of Helsinki, Asia-Pacific Studies Program
Home page

Anyone who wishes to understand 21st century world politics needs to engage the China question. The course exemplifies the current trends of Chinese foreign policy by dealing with e.g. the China Threat Theory and its responses, the Taiwan question, China as a regional power in East Asia, China and globalization, economic interdependence and WTO, relations of China and Japan, China and the EU and China and the US. Current political issues of 2009 will also be discussed. The central aim of the course is to show the interdependence of domestic and foreign politics and economic and political issues.

Summer 2008, Nyky-Kiinan yhteiskunnalliset ja poliittiset olot (Society and Politics in China), University of Helsinki, Open University
Kotisivu

Kurssilla käsitellään kiinalaista yhteiskuntaa mikro -ja makrotasojen vuorovaikutuksen näkökulmasta, eli yhteiskunnallisia ilmiöitä pyritään valottamaan paitsi käsittelemällä poliittisia ja kulttuurisia rakenteita, myös sitä, miten niiden vaikutus näkyy ihmisten arjessa. Merkittävyytensä vuoksi kokonaiskuvaa kiinalaisesta yhteiskunnasta hahmotellaan mm. yhden lapsen politiikan, kommunistisen puolueen, nationalismin, talouskasvun, tuloerojen ja ympäristön saastumisen kautta.

Guest lectures

Kiinalainen kulttuuri? Yhteiskuntatieteellisiä näkökulmia dynastiselta kaudelta nykypäivään (Chinese Culture? Social Scientific Perspectives to Chinese Culture from the Dynastic Period to the Present Day) 5.10.2012
Guest lecture for students of cultural management, Metropolia University of Applied Sciences, Helsinki

Chinese nationalism and national identity, 16.4.2009
Guest lecture in "The Theory and Practice of Chinese Foreign Policy" course, University of Helsinki, Department of Political and Economic Studies

Kiinan ympäristön haasteet: teollisuus, energiantuotanto ja saastuminen (Challenges of China's environment: industry, energy production and pollution), 26.3.2009
Guest lecture in "Luonto kohtaa kulttuurin" (Nature meets Culture) course, University of Helsinki, Department of World Cultures