Politiikka ja talous Kiinassa 2017

Opettajat: Elina Sinkkonen, Teemu Naarajärvi ja Kaisa Kantola

Kurssikuvaus
Kurssi käsittelee nyky-Kiinan yhteiskunnallista tilannetta sekä sisä -ja ulkopolitiikkaa. Kurssilla perehdytään Kiinan poliittiseen järjestelmään ja ulkopolitiikan rakentumisen peruspilareihin. Tavoitteena on havainnollistaa sisäpolitiikan ja ulkopolitiikan keskinäistä suhdetta sekä taloudellisten ja poliittisten kysymysten keskinäisriippuvuutta. Kurssilla käsitellään myös Kiinan kasvavaa merkitystä kansainvälisessä järjestelmässä ja vaikutusvallan kasvun moninaisia seurauksia. Lisäksi kurssi antaa perustiedot Kiinan nykytilanteen ja tulevan kehityksen kannalta keskeisistä sisäpoliittisista prosesseista kuten kaupungistumisesta, kasvavasta yhteiskunnallisesta eriarvoisuudesta, ympäristön saastumisesta ja väestörakenteen kehityksestä.


Luennot pidetään tiistaisin klo 16.15-19.30 HY:n Päärakennuksen salissa 14

8.8.17 Kiinan yhteiskunta-, kulttuuri ja taloushistoria, ES
1) Kulttuuri- ja yhteiskuntahistoria, Kansantasavallan historia
2) Taloushistoria, talous ja yhteiskunta (väestöpolitiikka, ympäristö, kaupungistuminen ja näiden yhteydet tulevaan talouskehitykseen)

15.8.17 Poliittinen järjestelmä ja legitimiteetti, KK
3) Kiinan poliittinen järjestelmä
4) Kommunistisen puolueen legitimiteetin rakentuminen

22.8.17 Kiinan ulkopolitiikka, TN
5) Kiinan suurvaltasuhteet
6) Kiinan ulkopolitiikkaa Aasiassa

29.8.17 Kiina globaalissa kontekstissa, TN
7) Kiina ja globaali hallinta
8) Kiinan energiapolitiikka

5.9.17 Kiina ja globaali talous, ES
9) Talouspolitiikka, Kiina globaalissa taloudessa
10) Valuuttapolitiikka ja pankkijärjestelmä

Suoritusvaatimukset (5op)
1) Osallistuminen luennoille
2) Tehtäväpaketti
- Luentomateriaali
- Kurssilla käsiteltävät artikkelit (ladattavissa kurssin Moodle-sivulta)
- Tarkemmat ohjeet tehtäväpaketin tekemisestä ilmoitetaan kurssilla. Tehtäväpaketti sisältää kurssin luentoja ja niihin liittyviä tekstejä käsitteleviä tehtäviä, joista osaan vastataan opiskelijan valinnan mukaan laajemmin ja osaan suppeammin.