Yhteiskunta ja sukupuoli Kiinassa 2017

Kurssilla käsitellään kiinalaista yhteiskuntaa mikro -ja makrotasojen vuorovaikutuksen näkökulmasta sekä perehdytään Kiinaan liittyviin sukupuolentutkimuksen teemoihin osana kiinalaisen yhteiskunnan laajempaa ymmärtämystä. Yhteiskunnallisia ilmiöitä pyritään valottamaan paitsi käsittelemällä poliittisia ja kulttuurisia rakenteita, myös sitä miten niiden vaikutukset näkyvät ihmisten arjessa. Merkittävyytensä vuoksi kokonaiskuvaa kiinalaisesta yhteiskunnasta hahmotellaan mm. poliittisen järjestelmän, kiinalaisen kulttuurin, syntyvyyden säännöstelypolitiikan ja perhe-elämän muutosten, uskontojen, työelämän ja talouskasvun sekä koulutusjärjestelmän ymmärtämisen kautta. Kurssimateriaalina käytetään suomenkielistä tietokirjaa Enemmän kuin puoli taivasta? Kiinalainen nainen historiassa, yhteiskunnassa ja kulttuurissa. Luennot alkavat klo 15.


Ti 17.1. Johdatus Kiinan kulttuuriin, historiaan, yhteiskuntaan ja sukupuolentutkimukseen,
Elina Sinkkonen
1. Kulttuurista ja yhteiskuntarakenteesta
2. Kiinan historiaa ennen kansantasavallan aikaa, Naisten aktivismi eri aikoina
Kirjasta: Airaksisen luku "Naiset marssilla tasavaltaan: hyvä vaimo, viisas äiti, uusi nainen" (35-75) ja Milwertzin ja Minin luku "Alaston totuus Kiinan kansantasavallan feminismeistä" (116-150).


Ti 24.1. Kiinan poliittisesta järjestelmästä ja naisten aktivismista, Kaisa Kantola
3. Puolet valtakuntaa? Poliittinen järjestelmä ja sukupuolittunut poliittinen valta Kiinassa
4. Kiinalainen nationalismi ja vaihtuvat sukupuoliset ideaalit
Kirjasta: Sinkkosen luku Puolet valtakuntaa? Poliittinen vaikuttaminen Kiinan kansantasavallassa (76-115).

Ti 31.1. Koulutusjärjestelmä, perhepolitiikka ja talous- ja työelämä, Elina Sinkkonen
5. Koulutusjärjestelmä ja perhepolitiikka
6. Kiinalainen työelämä ja elinkeinorakenne
Kirjasta: Xun luku "Suurperheistä ydinperheisiin: Perhepolitiikkaa Kiinan kansantasavallassa” (151-193) ja Malisen ja Sinkkosen luku ”Sukupuolten välinen tasa-arvo Kiinan koulutusjärjestelmässä” (194-227).

Ti 7.2. Kiinalaiset uskonnot, Tiibet, Mitra Härkönen
7. Naiset Kiinan uskonnoissa
8. Tiibetinbuddhalaiset nunnat
Kirjasta: Juntusen luku ”Esikuvia, mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja: tila ja uskonto naisten elämässä” (263-304).

Ti 14.2. Kasvava keskiluokka, kaupungistuminen ja kaupungistumisen kulttuuriset ilmentymät, Elina Sinkkonen
9. Kaupungistuminen, hukou-järjestelmä ja ympäristö
10. Kiinalainen media ja mediasensuuri, internet ja sukupuoli
+ Lyhyt kertaus kurssin suurista linjoista
Kirjasta: Sinkkosen, Airaksisen ja Lahtisen luku ”Maataloutta ja mallityöläisiä: Kiinan työssäkäyvät naiset” (228-262).

Suoritusvaatimukset 5-7op
5 op: Osallistuminen luennoille, joista kirjoitetaan luentopäiväkirja luentoja ja kurssikirjaa hyödyntäen (3,5 op) sekä harjoitustehtäväpaketti (1,5op). Ks. tarkemmat ohjeet luennolla jaetusta monisteesta. Luentopäiväkirjan ensimmäisen osan palautuspäivä on ti 31.1. (luennot 1-4 eli kahden ensimmäisen kokoontumiskerran asia) ja toisen osan ti 21.2. (luennot 5-10 eli kolmen viimeisen kerran asia) Harjoitustehtäväpaketit palautetaan 2.3. mennessä.

2 op: Valinnainen essee
- Opiskelija valitsee jonkin kurssin teemaan liittyvän itseään kiinnostavan aiheen, jonka käsittelytavasta neuvotellaan vastuuopettajan kanssa etukäteen.
- Pituus 8-10 sivua viitteineen
- Akateeminen viittauskäytäntö ks. esim. The Chicago Manual of Style
- Kurssilla jaettuja materiaaleja saa käyttää apuna, mutta niiden lisäksi tulee käyttää muutakin kirjallisuutta
- Näkökulman valitseminen käsiteltävään asiaan tärkeää

Kurssi on järjestetty avoimen yliopiston kautta myös keväällä 2016.